Đèn LED âm trần tròn 24W PMMA mẫu ATX
Mã sản phẩm: ENA-ATX24-300/SE(x)-PMMA
Giá : 547.000

Công suất: 24w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 2160 Lumen
Kích thước: Ø300xH25mm
Lỗ cắt: Ø275mm

Đèn LED âm trần tròn 18W PMMA mẫu ATX-3 chế độ
Mã sản phẩm: ENA-ATX18-225/SE3-PMMA
Giá : 458.000

Công suất: 18w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 1620 Lumen
Kích thước: Ø225xH25mm
Lỗ cắt: Ø205mm

Đèn LED âm trần tròn 18W PMMA mẫu ATX
Mã sản phẩm: ENA-ATX18-225/SE(x)-PMMA
Giá : 349.000

Công suất: 18w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 1620 Lumen
Kích thước: Ø225xH25mm
Lỗ cắt: Ø210mm

Đèn LED âm trần tròn 12W PMMA mẫu ATX-3 chế độ
Mã sản phẩm: ENA-ATX12-170/SE3-PMMA
Giá : 329.000

Công suất: 12w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 1080 Lumen
Kích thước: Ø170xH25mm
Lỗ cắt: Ø155mm

Đèn LED âm trần tròn 12W PMMA mẫu ATX
Mã sản phẩm: ENA-ATX12-170/SE(x)-PMMA
Giá : 247.000

Công suất: 12w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 1080 Lumen
Kích thước: Ø170xH25mm
Lỗ cắt: Ø155mm

Đèn LED âm trần tròn 9W PMMA mẫu ATX-3 chế độ
Mã sản phẩm: ENA-ATX09-150/SE3-PMMA
Giá : 287.000

Công suất: 9w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 810 Lumen
Kích thước: Ø145xH25mm
Lỗ cắt: Ø135mm

Đèn LED âm trần tròn 9W PMMA mẫu ATX
Mã sản phẩm: ENA-ATX09-150/SE(x)-PMMA
Giá : 214.000

Công suất: 9w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 810 Lumen
Kích thước: Ø145xH25mm
Lỗ cắt: Ø135mm

Đèn LED âm trần tròn 6W PMMA mẫu ATX-3 chế độ
Mã sản phẩm: ENA-ATX06-120/SE3-PMMA
Giá : 206.000

Công suất: 6w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 540 Lumen
Kích thước: Ø120xH25mm
Lỗ cắt: Ø110mm

Đèn LED âm trần tròn 6W PMMA mẫu ATX
Mã sản phẩm: ENA-ATX06-120/SE(x)-PMMA
Giá : 166.000

Công suất: 6w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 540 Lumen
Kích thước: Ø120xH25mm
Lỗ cắt: Ø113mm

Đèn LED âm trần tròn 18W mẫu ATX-3 chế độ
Mã sản phẩm: ENA-ATX18-225/SE3
Giá : 413.000

Công suất: 18w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 1620 Lumen
Kích thước: Ø225xH25mm
Lỗ cắt: Ø210mm

Đèn LED âm trần vuông 20W mẫu AVX
Mã sản phẩm: ENA-AVX20-225/SE_
Giá : 344.000

Công suất: 20w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 1800 Lumen
Kích thước: 225x225xH25
Lỗ cắt: 205x205mm

Đèn LED âm trần tròn 12W mẫu ATC
Mã sản phẩm: ENA-ATC12-170/SE_
Giá bán: Liên hệ

⚜️ Công suất: 12w
⚜️ Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
⚜️ Quang thông: 1080 Lumen
⚜️ Kích thước: Ø170xH25mm
⚜️ Lỗ cắt: Ø155mm

Đèn LED âm trần tròn 12W mẫu ATX-3 chế độ
Mã sản phẩm: ENA-ATX12-170/SE3
Giá : 302.000

Công suất: 12w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 1080 Lumen
Kích thước: Ø170xH25mm
Lỗ cắt: Ø155mm

Đèn LED âm trần tròn 9W mẫu ATX-3 chế độ
Mã sản phẩm: ENA-ATX09-150/SE3
Giá : 260.000

Công suất: 9w
Ánh sáng: 3 chế độ
Quang thông: 810 Lumen
Kích thước: Ø145xH25mm
Lỗ cắt: Ø135mm

Đèn LED âm trần tròn 6W mẫu ATX-3 chế độ
Mã sản phẩm: ENA-ATX06-120/SE3
Giá : 198.000

Công suất: 6w
Ánh sáng: 3 màu
Quang thông: 540 Lumen
Kích thước: Ø120xH25mm
Lỗ cắt: Ø113mm

Đèn LED âm trần tròn 24W mẫu ATX
Mã sản phẩm: ENA-ATX24-300/SE_
Giá : 454.000

Công suất: 24w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 2160 Lumen
Kích thước: Ø300xH25mm
Lỗ cắt: Ø275mm

Đèn LED âm trần tròn 18W mẫu ATX
Mã sản phẩm: ENA-ATX18-225/SE_
Giá : 304.000

Công suất: 18w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 1620 Lumen
Kích thước: Ø225xH25mm
Lỗ cắt: Ø205mm

Đèn LED âm trần tròn 12W mẫu ATX
Mã sản phẩm: ENA-ATX12-170/SE_
Giá : 224.000

Công suất: 12w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 1080 Lumen
Kích thước: Ø170xH25mm
Lỗ cắt: Ø155mm

Đèn LED âm trần tròn 9W mẫu ATX
Mã sản phẩm: ENA-ATX09-150/SE_
Giá : 199.000

Công suất: 9w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 810 Lumen
Kích thước: Ø145xH25mm
Lỗ cắt: Ø135mm

Đèn LED âm trần tròn 6W mẫu ATX
Mã sản phẩm: ENA-ATX06-120/SE_
Giá : 155.000

Công suất: 6w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 540 Lumen
Kích thước: Ø120xH25mm
Lỗ cắt: Ø113mm

Đèn LED âm trần tròn 3W mẫu ATX
Mã sản phẩm: ENA-ATX03-085/SE_
Giá : 101.000

Công suất: 3w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 270 Lumen
Kích thước: Ø80xH25mm
Lỗ cắt: Ø70mm

Đèn LED âm trần vuông 24W mẫu AVX
Mã sản phẩm: ENA-AVX24-300/SE_
Giá : 504.000

Công suất: 24w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 2160 Lumen
Kích thước: 300x300xH25
Lỗ cắt: 275x275mm

Đèn LED âm trần vuông 12W mẫu AVX
Mã sản phẩm: ENA-AVX12-170/SE_
Giá : 240.000

Công suất: 12w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 1080 Lumen
Kích thước: 170x170xH25mm
Lỗ cắt: 155x155mm

Đèn LED âm trần vuông 6W mẫu AVX
Mã sản phẩm: ENA-AVX06-120/SE_
Giá : 168.000

Công suất: 6w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 540 Lumen
Kích thước: 120x120xH25
Lỗ cắt: 105x105mm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây