Đèn LED âm trần tròn 24W PMMA mẫu ATX
Mã sản phẩm: ENA-ATX24-300/SE(x)-PMMA
Giá : 468.000

Công suất: 24w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 2160 Lumen
Kích thước: Ø300xH25mm
Lỗ cắt: Ø275mm

Đèn LED âm trần tròn 18W PMMA mẫu ATX-3 chế độ
Mã sản phẩm: ENA-ATX18-225/SE3-PMMA
Giá : 451.000

Công suất: 18w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 1620 Lumen
Kích thước: Ø225xH25mm
Lỗ cắt: Ø205mm

Đèn LED âm trần tròn 18W PMMA mẫu ATX
Mã sản phẩm: ENA-ATX18-225/SE(x)-PMMA
Giá : 301.000

Công suất: 18w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 1620 Lumen
Kích thước: Ø225xH25mm
Lỗ cắt: Ø210mm

Đèn LED âm trần tròn 12W PMMA mẫu ATX-3 chế độ
Mã sản phẩm: ENA-ATX12-170/SE3-PMMA
Giá : 329.000

Công suất: 12w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 1080 Lumen
Kích thước: Ø170xH25mm
Lỗ cắt: Ø155mm

Đèn LED âm trần tròn 12W PMMA mẫu ATX
Mã sản phẩm: ENA-ATX12-170/SE(x)-PMMA
Giá : 214.000

Công suất: 12w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 1080 Lumen
Kích thước: Ø170xH25mm
Lỗ cắt: Ø155mm

Đèn LED âm trần tròn 9W PMMA mẫu ATX-3 chế độ
Mã sản phẩm: ENA-ATX09-150/SE3-PMMA
Giá : 281.000

Công suất: 9w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 810 Lumen
Kích thước: Ø145xH25mm
Lỗ cắt: Ø135mm

Đèn LED âm trần tròn 9W PMMA mẫu ATX
Mã sản phẩm: ENA-ATX09-150/SE(x)-PMMA
Giá : 184.000

Công suất: 9w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 810 Lumen
Kích thước: Ø145xH25mm
Lỗ cắt: Ø135mm

Đèn LED âm trần tròn 6W PMMA mẫu ATX-3 chế độ
Mã sản phẩm: ENA-ATX06-120/SE3-PMMA
Giá : 191.000

Công suất: 6w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 540 Lumen
Kích thước: Ø120xH25mm
Lỗ cắt: Ø110mm

Đèn LED âm trần tròn 6W PMMA mẫu ATX
Mã sản phẩm: ENA-ATX06-120/SE(x)-PMMA
Giá : 131.000

Công suất: 6w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 540 Lumen
Kích thước: Ø120xH25mm
Lỗ cắt: Ø113mm

Đèn LED âm trần tròn 18W mẫu ATX-3 chế độ
Mã sản phẩm: ENA-ATX18-225/SE3
Giá : 424.000

Công suất: 18w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 1620 Lumen
Kích thước: Ø225xH25mm
Lỗ cắt: Ø210mm

Đèn LED âm trần vuông 20W mẫu AVX
Mã sản phẩm: ENA-AVX20-225/SE_
Giá : 331.000

Công suất: 20w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 1800 Lumen
Kích thước: 225x225xH25
Lỗ cắt: 205x205mm

Đèn LED âm trần tròn 12W mẫu ATC
Mã sản phẩm: ENA-ATC12-170/SE_
Giá bán: Liên hệ

⚜️ Công suất: 12w
⚜️ Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
⚜️ Quang thông: 1080 Lumen
⚜️ Kích thước: Ø170xH25mm
⚜️ Lỗ cắt: Ø155mm

Đèn LED âm trần tròn 12W mẫu ATX-3 chế độ
Mã sản phẩm: ENA-ATX12-170/SE3
Giá : 319.000

Công suất: 12w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 1080 Lumen
Kích thước: Ø170xH25mm
Lỗ cắt: Ø155mm

Đèn LED âm trần tròn 9W mẫu ATX-3 chế độ
Mã sản phẩm: ENA-ATX09-150/SE3
Giá : 273.000

Công suất: 9w
Ánh sáng: 3 chế độ
Quang thông: 810 Lumen
Kích thước: Ø145xH25mm
Lỗ cắt: Ø135mm

Đèn LED âm trần tròn 6W mẫu ATX-3 chế độ
Mã sản phẩm: ENA-ATX06-120/SE3
Giá : 185.000

Công suất: 6w
Ánh sáng: 3 màu
Quang thông: 540 Lumen
Kích thước: Ø120xH25mm
Lỗ cắt: Ø113mm

Đèn LED âm trần tròn 24W mẫu ATX
Mã sản phẩm: ENA-ATX24-300/SE_
Giá : 422.000

Công suất: 24w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 2160 Lumen
Kích thước: Ø300xH25mm
Lỗ cắt: Ø275mm

Đèn LED âm trần tròn 18W mẫu ATX
Mã sản phẩm: ENA-ATX18-225/SE_
Giá : 274.000

Công suất: 18w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 1620 Lumen
Kích thước: Ø225xH25mm
Lỗ cắt: Ø205mm

Đèn LED âm trần tròn 12W mẫu ATX
Mã sản phẩm: ENA-ATX12-170/SE_
Giá : 202.000

Công suất: 12w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 1080 Lumen
Kích thước: Ø170xH25mm
Lỗ cắt: Ø155mm

Đèn LED âm trần tròn 9W mẫu ATX
Mã sản phẩm: ENA-ATX09-150/SE_
Giá : 175.000

Công suất: 9w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 810 Lumen
Kích thước: Ø145xH25mm
Lỗ cắt: Ø135mm

Đèn LED âm trần tròn 6W mẫu ATX
Mã sản phẩm: ENA-ATX06-120/SE_
Giá : 125.000

Công suất: 6w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 540 Lumen
Kích thước: Ø120xH25mm
Lỗ cắt: Ø113mm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây