Đèn LED âm trần Downlight 9W 3 chế độ mẫu DTF120 viền Bạc
Mã sản phẩm: ENA-DTF09-120/SE3-B
Giá : 240.000

Công suất: 9w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 810 Lumen
Kích thước: Ø120xH30mm
Lỗ cắt: Ø85mm

Đèn LED âm trần Downlight 9W mẫu DTF120 viền Bạc
Mã sản phẩm: ENA-DTF09-120/SE_-B
Giá : 202.000

Công suất: 9w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 810 Lumen
Kích thước: Ø120xH30mm
Lỗ cắt: Ø85mm

Đèn LED âm trần Downlight 9W 3 chế độ mẫu DTF120 viền Vàng
Mã sản phẩm: ENA-DTF09-120/SE3-V
Giá : 246.000

Công suất: 9w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 810 Lumen
Kích thước: Ø120xH30mm
Lỗ cắt: Ø85mm

Đèn LED âm trần Downlight 9W mẫu DTF120 viền Vàng
Mã sản phẩm: ENA-DTF09-120/SE_-V
Giá : 208.000

Công suất: 9w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 810 Lumen
Kích thước: Ø120xH30mm
Lỗ cắt: Ø85mm

Đèn LED âm trần Downlight 24W mẫu DTF viền Bạc
Mã sản phẩm: ENA-DTF24-190/SE_B
Giá : 406.000

Công suất: 24w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 2160 Lumen
Kích thước: Ø186xH30mm
Lỗ cắt: Ø155mm

Đèn LED âm trần Downlight 18W mẫu DTF190 viền Bạc
Mã sản phẩm: ENA-DTF18-190/SE_B
Giá : 350.000

Công suất: 18w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 1620 Lumen
Kích thước: Ø186xH30mm
Lỗ cắt: Ø155mm

Đèn LED âm trần Downlight 15W mẫu DTF viền Vàng
Mã sản phẩm: ENA-DTF15-170/SE_-V
Giá : 328.000

Công suất: 15w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 1350 Lumen
Kích thước: Ø170xH30mm
Lỗ cắt: Ø140mm

Đèn LED âm trần Downlight 15W mẫu DTF viền Bạc
Mã sản phẩm: ENA-DTF15-170/SE_-B
Giá : 317.000

Công suất: 15w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 1350 Lumen
Kích thước: Ø170xH30mm
Lỗ cắt: Ø140mm

Đèn LED âm trần Downlight 7W 3 chế độ mẫu DTF140 viền Bạc
Mã sản phẩm: ENA-DTF07-140/SE3B
Giá : 190.000

Công suất: 7w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 630 Lumen
Kích thước: Ø140xH30mm
Lỗ cắt: Ø105mm

Đèn LED âm trần Downlight 7W mẫu DTF140 viền Bạc
Mã sản phẩm: ENA-DTF07-140/SE_B
Giá : 185.000

Công suất: 7w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 630 Lumen
Kích thước: Ø140xH30mm
Lỗ cắt: Ø105mm

Đèn LED âm trần Downlight 5W 3 chế độ mẫu DTF viền Bạc
Mã sản phẩm: ENA-DTF05-105/SE3B
Giá : 138.000

Công suất: 5w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 450 Lumen
Kích thước: Ø105xH30mm
Lỗ cắt: Ø70mm

Đèn LED âm trần Downlight 5W mẫu DTF viền Bạc
Mã sản phẩm: ENA-DTF05-105/SE_B
Giá : 122.000

Công suất: 5w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 450 Lumen
Kích thước: Ø105xH30mm
Lỗ cắt: Ø70mm

Đèn LED âm trần Downlight 12W 3 chế độ mẫu DTF
Mã sản phẩm: ENA-DTF12-140/SE3N
Giá : 218.000

Công suất: 12w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 1080 Lumen
Kích thước: Ø140xH30mm
Lỗ cắt: Ø105mm

Đèn LED âm trần Downlight 12W mẫu DTF
Mã sản phẩm: ENA-DTF12-140/SE_N
Giá : 174.000

Công suất: 12w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 1080 Lumen
Kích thước: Ø140xH30mm
Lỗ cắt: Ø105mm

Đèn LED âm trần Downlight 9W 3 chế độ mẫu DTF
Mã sản phẩm: ENA-DTF09-140/SE3N
Giá : 191.000

Công suất: 9w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 810 Lumen
Kích thước: Ø140xH30mm
Lỗ cắt: Ø105mm

Đèn LED âm trần Downlight 9W mẫu DTF
Mã sản phẩm: ENA-DTF09-140/SE_N
Giá : 146.000

Công suất: 9w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 810 Lumen
Kích thước: Ø140xH30mm
Lỗ cắt: Ø105mm

Đèn LED âm trần Downlight 7W 3 chế độ mẫu DTF140
Mã sản phẩm: ENA-DTF07-140/SE3N
Giá : 147.000

Công suất: 7w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 630 Lumen
Kích thước: Ø140xH30mm
Lỗ cắt: Ø105mm

Đèn LED âm trần Downlight 7W mẫu DTF140
Mã sản phẩm: ENA-DTF07-140/SE_N
Giá : 125.000

Công suất: 7w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 630 Lumen
Kích thước: Ø140xH30mm
Lỗ cắt: Ø105mm

Đèn LED âm trần Downlight 18W mẫu DTF170 viền Bạc
Mã sản phẩm: ENA-DTF18-170/SE_-B
Giá : 323.000

Công suất: 18w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 1620 Lumen
Kích thước: Ø170xH30mm
Lỗ cắt: Ø140mm

Đèn LED âm trần Downlight 18W mẫu DTF170 viền Vàng
Mã sản phẩm: ENA-DTF18-170/SE_-V
Giá : 332.000

Công suất: 18w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 1620 Lumen
Kích thước: Ø170xH30mm
Lỗ cắt: Ø140mm

Đèn LED âm trần Downlight 12W 3 chế độ mẫu DTF viền Vàng
Mã sản phẩm: ENA-DTF12-140/SE3-V
Giá : 276.000

Công suất: 12w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 1080 Lumen
Kích thước: Ø140xH30mm
Lỗ cắt: Ø105mm

Đèn LED âm trần Downlight 12W 3 chế độ mẫu DTF viền Bạc
Mã sản phẩm: ENA-DTF12-140/SE3-B
Giá : 269.000

Công suất: 12w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 1080 Lumen
Kích thước: Ø140xH30mm
Lỗ cắt: Ø105mm

Đèn LED âm trần Downlight 12W mẫu DTF viền Vàng
Mã sản phẩm: ENA-DTF12-140/SE_-V
Giá : 241.000

Công suất: 12w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 1080 Lumen
Kích thước: Ø140xH30mm
Lỗ cắt: Ø105mm

Đèn LED âm trần Downlight 12W mẫu DTF viền Bạc
Mã sản phẩm: ENA-DTF12-140/SE_
Giá : 234.000

Công suất: 12w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 1080 Lumen
Kích thước: Ø140xH30mm
Lỗ cắt: Ø105mm

Đèn LED âm trần Downlight 7W 3 chế độ mẫu DTF
Mã sản phẩm: ENA-DTF07-120/SE3-N
Giá : 136.000

Công suất: 7w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 630 Lumen
Kích thước: Ø120xH30mm
Lỗ cắt: Ø90mm

Đèn LED âm trần Downlight 7W mẫu DTF
Mã sản phẩm: ENA-DTF07-120/SE_N
Giá : 110.000

Công suất: 7w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 630 Lumen
Kích thước: Ø120xH30mm
Lỗ cắt: Ø90mm

Đèn LED âm trần Downlight 5W 3 chế độ mẫu DTF viền Vàng
Mã sản phẩm: ENA-DTF05-105/SE3V
Giá : 145.000

Công suất: 5w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 450 Lumen
Kích thước: Ø105xH30mm
Lỗ cắt: Ø70mm

Đèn LED âm trần Downlight 5W mẫu DTF viền Vàng
Mã sản phẩm: ENA-DTF05-105/SE_V
Giá : 131.000

Công suất: 5w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 450 Lumen
Kích thước: Ø105xH30mm
Lỗ cắt: Ø70mm

Đèn LED âm trần Downlight 7W 3 chế độ mẫu DTF105 viền Bạc
Mã sản phẩm: ENA-DTF07-105/SE3B
Giá : 180.000

Công suất: 7w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 630 Lumen
Kích thước: Ø105xH30mm
Lỗ cắt: Ø70mm

Đèn LED âm trần Downlight 7W mẫu DTF105 viền Bạc
Mã sản phẩm: ENA-DTF07-105/SE_B
Giá : 158.000

Công suất: 7w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 630 Lumen
Kích thước: Ø105xH30mm
Lỗ cắt: Ø70mm

Đèn LED âm trần Downlight 9W 3 chế độ mẫu DTF viền Vàng
Mã sản phẩm: ENA-DTF09-140/SE3V
Giá : 268.000

Công suất: 9w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 810 Lumen
Kích thước: Ø140xH30mm
Lỗ cắt: Ø105mm

Đèn LED âm trần Downlight 9W mẫu DTF viền Vàng
Mã sản phẩm: ENA-DTF09-140/SE_V
Giá : 228.000

Công suất: 9w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 810 Lumen
Kích thước: Ø140xH30mm
Lỗ cắt: Ø105mm

Đèn LED âm trần Downlight 7W mẫu DTF120 viền Vàng
Mã sản phẩm: ENA-DTF07-120/SE_V
Giá : 186.000

Công suất: 7w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 630 Lumen
Kích thước: Ø120xH30mm
Lỗ cắt: Ø90mm

Đèn LED âm trần Downlight 7W 3 chế độ mẫu DTF120 viền Vàng
Mã sản phẩm: ENA-DTF07-120/SE3V
Giá : 210.000

Công suất: 7w
Ánh sáng: Vàng/Trắng/Trung tính
Quang thông: 630 Lumen
Kích thước: Ø120xH30mm
Lỗ cắt: Ø85mm

Đèn LED âm trần Downlight 9W 3 chế độ mẫu DTF viền Bạc
Mã sản phẩm: ENA-DTF09-140/SE3B
Giá : 260.000

Công suất: 9w
Ánh sáng: Vàng/Trắng/Trung tính
Quang thông: 810 Lumen
Kích thước: Ø140xH30mm
Lỗ cắt: Ø105mm

Đèn LED âm trần Downlight 9W mẫu DTF viền Bạc
Mã sản phẩm: ENA-DTF09-140/SE_B
Giá : 220.000

Công suất: 9w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 810 Lumen
Kích thước: Ø140xH30mm
Lỗ cắt: Ø105mm

Đèn LED âm trần Downlight 7W 3 chế độ mẫu DTF120 viền Bạc
Mã sản phẩm: ENA-DTF07-120/SE3B
Giá : 205.000

Công suất: 7w
Ánh sáng: Vàng/Trắng/Trung tính
Quang thông: 630 Lumen
Kích thước: Ø120xH30mm
Lỗ cắt: Ø90mm

Đèn LED âm trần Downlight 7W mẫu DTF120 viền Bạc
Mã sản phẩm: ENA-DTF07-120/SE_B
Giá : 180.000

Công suất: 7w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 630 Lumen
Kích thước: Ø120xH30mm
Lỗ cắt: Ø90mm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây