Đèn LED ốp trần tròn 24W 3 chế độ vỏ đen mẫu OTX
Mã sản phẩm: ENA-OTF24-300/SE3-ND
Giá : 670.000

Công suất: 24w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 2160 Lumen
Kích thước: Ø300xH30mm

Đèn LED ốp trần tròn 24W 3 chế độ mẫu OTX
Mã sản phẩm: ENA-OTX24-300/SE3
Giá : 634.000

Công suất: 24w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 2160 Lumen
Kích thước: Ø300xH30

Đèn LED ốp trần vuông 24W mẫu OVX 3 chế độ
Mã sản phẩm: ENA-OVX24-300/SE3
Giá : 668.000

Công suất: 24w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 2160 Lumen
Kích thước: 300x300xH30mm

Đèn LED ốp trần vuông 18W mẫu OVX 3 chế độ
Mã sản phẩm: ENA-OVX18-225/SE3
Giá : 480.000

Công suất: 18w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 1800 Lumen
Kích thước: 225x225xH30mm

Đèn LED ốp trần vuông 12W mẫu OVX 3 chế độ
Mã sản phẩm: ENA-OVX12-170/SE3
Giá : 347.000

Công suất: 12w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 1080 Lumen
Kích thước: 175x175xH30mm

Đèn LED ốp trần vuông 24W vỏ đen mẫu OVX
Mã sản phẩm: ENA-OVX24-225/SE_Đ
Giá : 574.000

Công suất: 24w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 2160 Lumen
Kích thước: 300x300xH30mm

Đèn LED ốp trần vuông 20W vỏ đen mẫu OVX
Mã sản phẩm: ENA-OVX20-225/SE_Đ
Giá : 410.000

Công suất: 20w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 1800 Lumen
Kích thước: 225x225xH30mm

Đèn LED ốp trần vuông 12W vỏ đen mẫu OVX
Mã sản phẩm: ENA-OVX12-170/SE_Đ
Giá : 296.000

Công suất: 12w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 1080 Lumen
Kích thước: 170x170xH30mm

Đèn LED ốp trần vuông 6W vỏ đen mẫu OVX
Mã sản phẩm: ENA-OVX06-120/SE_Đ
Giá : 211.000

Công suất: 6w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 540 Lumen
Kích thước: 80x80xH30mm

Đèn LED ốp trần tròn 24W vỏ đen mẫu OTX
Mã sản phẩm: ENA-OTX24-300/SE_Đ
Giá : 539.000

Công suất: 24w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 2160 Lumen
Kích thước: Ø300xH30mm

Đèn LED ốp trần tròn 18W 3 chế độ vỏ đen mẫu OTX
Mã sản phẩm: ENA-OTX18-230/SE3-Đ
Giá : 486.000

Công suất: 18w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 1620 Lumen
Kích thước: Ø230xH30mm

Đèn LED ốp trần tròn 18W vỏ đen mẫu OTX
Mã sản phẩm: ENA-OTX18-230/SE_-Đ
Giá : 378.000

Công suất: 18w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 1620 Lumen
Kích thước: Ø230xH30mm

Đèn LED ốp trần tròn 12W 3 chế độ vỏ đen mẫu OTX
Mã sản phẩm: ENA-OTX12-170/SE3-Đ
Giá : 364.000

Công suất: 12w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 1080 Lumen
Kích thước: Ø170xH30mm

Đèn LED ốp trần tròn 12W vỏ đen mẫu OTX
Mã sản phẩm: ENA-OTX12-170/SE_-Đ
Giá : 284.000

Công suất: 12w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 1080 Lumen
Kích thước: Ø170xH30mm

Đèn LED ốp trần tròn 6W 3 chế độ vỏ đen mẫu OTX
Mã sản phẩm: ENA-OTX06-120/SE3-Đ
Giá : 239.000

Công suất: 6w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 540 Lumen
Kích thước: Ø120xH30mm

Đèn LED ốp trần tròn 6W vỏ đen mẫu OTX
Mã sản phẩm: ENA-OTX06-120/SE_-Đ
Giá : 199.000

⚜️ Công suất: 6w
⚜️ Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
⚜️ Quang thông: 540 Lumen
⚜️ Kích thước: Ø120xH30

Đèn LED ốp trần vuông 20W mẫu OVX
Mã sản phẩm: ENA-OVX20-225/SE_
Giá : 391.000

Công suất: 20w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 1800 Lumen
Kích thước: 225x225xH30mm

Đèn LED ốp trần tròn 18W 3 chế độ mẫu OTX
Mã sản phẩm: ENA-OTX18-230/SE3
Giá : 448.000

Công suất: 18w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 1620 Lumen
Kích thước: Ø230xH30mm

Đèn LED ốp trần tròn 48W mẫu OTX
Mã sản phẩm: ENA-OTX48-600/SET
Giá : 1.985.000

Công suất: 48w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 3840 Lumen
Kích thước: Ø600xH30

Đèn LED ốp trần tròn 6W 3 chế độ mẫu OTX
Mã sản phẩm: ENA-OTX06-120/SE3
Giá : 229.000

Công suất: 6w
Ánh sáng: Trắng/ Trung tính/ Vàng
Quang thông: 540 Lumen
Kích thước: Ø120xH30mm

Đèn LED ốp trần tròn 12W 3 chế độ mẫu OTX
Mã sản phẩm: ENA-OTX12-170/SE3
Giá : 335.000

Công suất: 12w
Ánh sáng: 3 màu
Quang thông: 1080 Lumen
Kích thước: Ø175xH30

Đèn LED ốp trần vuông 24W mẫu OVX
Mã sản phẩm: ENA-OVX24-300/SE_
Giá : 541.000

Công suất: 24w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 2160 Lumen
Kích thước: 300x300xH30mm

Đèn LED ốp trần vuông 12W mẫu OVX
Mã sản phẩm: ENA-OVX12-170/SE_
Giá : 277.000

Công suất: 12w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 1080 Lumen
Kích thước: 175x175xH30mm

Đèn LED ốp trần vuông 6W mẫu OVX
Mã sản phẩm: ENA-OVX06-120/SE_
Giá : 202.000

Công suất: 6w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 540 Lumen
Kích thước: 80x80xH30mm

Đèn LED ốp trần tròn 24W mẫu OTX
Mã sản phẩm: ENA-OTX24-300/SE_
Giá : 506.000

Công suất: 24w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 2160 Lumen
Kích thước: Ø300xH30

Đèn LED ốp trần tròn 18W mẫu OTX
Mã sản phẩm: ENA-OTX18-230/SE_
Giá : 349.000

Công suất: 18w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 1620 Lumen
Kích thước: Ø230xH30mm

Đèn LED ốp trần tròn 12W mẫu OTX
Mã sản phẩm: ENA-OTX12-170/SE_
Giá : 265.000

Công suất: 12w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 1080 Lumen
Kích thước: Ø175xH30mm

Đèn LED ốp trần tròn 6W mẫu OTX
Mã sản phẩm: ENA-OTX06-120/SE_
Giá : 186.000

Công suất: 6w
Ánh sáng: Trắng/ Nắng/ Vàng
Quang thông: 540 Lumen
Kích thước: Ø120xH30

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây